Trần Văn Thảo được triệu tập bổ sung, tuyển boxing Việt Nam thêm “lực”

Trần Văn Thảo được triệu tập bổ sung, tuyển boxing Việt Nam thêm “lực”

Trên story cá nhân tối ngày 24/1, tay đấm Trần Văn Thảo đã đăng tải quyết định triệu tập bổ sung anh