UEFA dùng công nghệ bắt việt vị ở Champions League

UEFA dùng công nghệ bắt việt vị ở Champions League

Công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT) được UEFA áp dụng lần đầu ở Siêu cup châu Âu giữa Real Madr