Nhạc hiệu riêng của V.League

Nhạc hiệu riêng của V.League

Tại lễ công bố và ký kết nhà tài trợ V.League hồi đầu tháng 2, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp