phép bổ trợ

phép bổ trợ

Bất Tử biến mất – Có nên lựa chọn Cầu Pha Lê thay thế?【phép bổ trợ】:​Bất tử từng là phép bổ trợ cực