Nóng: ĐT Việt Nam mất thêm Hoàng Đức trước ngày đấu Oman

Nóng: ĐT Việt Nam mất thêm Hoàng Đức trước ngày đấu Oman

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gặp vấn đề với sức khoẻ và không thể cùng ĐT Việ