Judo Việt Nam giành vé đầu tiên tới Olympic Tokyo

Judo Việt Nam giành vé đầu tiên tới Olympic Tokyo

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ giành 1 trong 10 suất của các liên đoàn tại châu Á nhờ việc đoàn CHDCND Triều