Messi của hiện tại còn xuất sắc nữa không?

Messi của hiện tại còn xuất sắc nữa không?

Messi đã tuyên bố, quả bóng Vàng 2022 không nên trao cho ai khác ngoài Benzema. Đây là lần đầu tiên