Thợ sửa ống nước từng chơi cho Man Utd ở Champions League

Thợ sửa ống nước từng chơi cho Man Utd ở Champions League

Lee Roche xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Man Utd. Anh ra mắt tại Champions League ngày 18/3/2003, k