Juventus bị điều tra vì có dấu hiệu tham nhũng

Juventus bị điều tra vì có dấu hiệu tham nhũng

Văn phòng Công tố Turin vừa mở rộng cuộc điều tra nhắm vào Juventus, với những dấu hiệu tham nhũng k