Hoàng Đức sẽ giúp CLB Viettel thắng Thanh Hóa để bám theo CLB Hà Nội?

Hoàng Đức sẽ giúp CLB Viettel thắng Thanh Hóa để bám theo CLB Hà Nội?

Hoàng Đức là cầu thủ quan trọng bên phía Viettel Minh Tú CLB Thanh Hóa vốn là đội bó