SEA Games 31: Lắp đặt dàn thiết bị nhập khẩu phục vụ môn điền kinh tại sân Mỹ Đình

SEA Games 31: Lắp đặt dàn thiết bị nhập khẩu phục vụ môn điền kinh tại sân Mỹ Đình

Theo dự kiến ban đầu,Ban tổ chức SEA Gamessẽ nhận thiết bị vào đầu tháng 3/2022. Tuy nhiên, do ảnh h