Crespo: Tôi không muốn làm suy giảm Cristiano Ronaldo, nhưng Champions League tôi sẽ chọn để hỗ trợ Danh sách Messi của các trang web đánh bạc trực tuyến đáng tin cậy

Crespo: Tôi không muốn xúc phạm Ronaldo, nhưng Champions League tôi sẽ chọn để hỗ trợ Messi [Daftar Situs Judi Bola trực tuyến Terine Terine Terercaya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 10: