Nợ thuế, CLB Hải Phòng có thể không được dự V.League 2022

Nợ thuế, CLB Hải Phòng có thể không được dự V.League 2022

Ngày 15/7, CLB Hải Phòng báo lên VFF khoản nợ thuế trên. Đến ngày 18/8, VFF có công văn phản hồi đề