Tuyển nữ Việt Nam đón tin vui, Chương Thị Kiều trở lại

Tuyển nữ Việt Nam đón tin vui, Chương Thị Kiều trở lại

Ban huấn luyện đã chia đội tuyển nữ Việt Nam thành hai nhóm. Nhóm gồm các cầu thủ thi đấu ngày hôm q