Nữ tuyển thủ Tuyết Dung: Bố mẹ rất mong tôi "Mang rể về cho mẹ"

Nữ tuyển thủ Tuyết Dung: Bố mẹ rất mong tôi "Mang rể về cho mẹ"

Phóng viên: Xin cảm ơn Tuyết Dung và Thanh Nhã về cuộc trò chuyện này. Chúc hai bạn thành công trong