Tuyển nữ Việt Nam – tuyển nữ Nhật Bản: 1 bàn thắng cũng quan trọng

Tuyển nữ Việt Nam – tuyển nữ Nhật Bản: 1 bàn thắng cũng quan trọng

Trong hoàn cảnh gặp vô vàn khó khăn vì dịch COVID-19, tuyển nữ Việt Nam lại bất ngờ cho thấy màn trì